Home / 樓市攻略 / 湯文亮:唔好俾樓價指數迷惑!

湯文亮:唔好俾樓價指數迷惑!

湯文亮博士

紀惠集團行政總裁,資深地產投資者,縱橫樓市30多年,集團在本港持有物業市值總值逾百億元。著有《細價樓爆煲論》系列。

樓市指數是樓市冷熱的指標。在樓市相當熾熱的時候,指數連連破頂;到指數終於回落時,我們也窺見樓市開始轉淡。不過,「細價樓爆煲」之父湯文亮就勸大家不要被樓價指數迷惑,他在2015年發表《細價樓爆煲論》時,就看穿了樓市一片熾熱之下的隱憂。究竟他為甚麼這樣說,有甚麼理據?

「每一日打開報紙看地產新聞,都會出現破頂價,我很奇怪,怎麼可以有這麼多破頂價?原來,那些破頂價五花八門,除了那些居屋、公屋破頂王之外,還有屋苑破頂、區域破頂,講都講唔到咁多,令人有一種欲罷不能的感覺。理論上,在各類型樓價屢次破頂下,物業市場氣氛應該相當熱烈,買賣成交亦應該破頂,但事實上又非如此,二手樓巿場非常淡靜,有物業代理形容比沙士時還要淡靜,在這個情況下,樓價還可以屢次破頂,我唔識得解釋。

Modern commercial architectures

有人會話,新樓盤銷情大旺,幾十倍超額認購,但仍然不算犀利,新居屋超額百幾倍認購,影響所及,二手樓屢次破頂又有何出奇?但不要搞錯,新樓盤是以非常貼二手樓價開賣,銷量不俗亦可以解釋得到,但二手樓貼新樓盤價已經是難能可貴,還屢次破頂就很難解釋,唯一可以說的是那些用破頂價買樓的人,是以千金難買心頭好的心情買樓,否則就很難解釋。

我曾經在一篇文章質疑那些破頂價個案,到最後如果買家撻訂,或者雙方協議解除買賣合約,會不會從指數反映出來。文章一出街,我立刻被人「媽到反肚」,但我收到一封匿名信,指出每個月大約有50宗物業買賣取消交易,而且大多數是高價成交個案,我相信有關部門是很容易查證,我們毋須為此費心,我反而覺得有心人亦知道這些事,如果沒有一些高價成交繼續,指數就會很快出現調整,到時候,那些用高價買了細價樓的業主可能會撻訂,樓市會出現火燒連環船式下跌,對任何業主、香港經濟都不是一件好事,最好都是不時出現一些破頂價買賣,令到已買樓的人開開心心成交,對香港物業市場有正面作用。不過,負面就是欲罷不能,因為任何時間沒有那些破頂價出現,樓市必然會受到衝擊,其實樓市升得愈高,下跌時的衝擊愈大,太多破頂價買賣又未必是好事,除非那些買賣確實成交。」

 

延伸閱讀:《細價樓爆煲論之始末因由》湯文亮著

電子書試讀: https://goo.gl/BukKly

Share Button
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com